PENGEGAVE FRA AASEN SPAREBANK [caption id="attachment_60362" align="alignnone" width="545"] Representanter fra styret Skogn il håndball og Aasen sparebank sammen med spillere fra j/g 16[/caption]   Aasen sparebank ønsker å gi støtte til lokale klubber i en utfordrende covid 19 periode. Håndballgruppa i Skogn var så heldige å få en pengegave på 40 000 fra sin trofaste hovedsponsor gjennom mange år. En stor takk til Aasen sparebank.