For mer info. ang samarbeid og kick-off/infomøte i månedskiftet aug/sept. Trykk på linken under   Samarbeid Kolstad .