Skogn IL har de siste år erfart at å drifte alpinbakken i Torsbustaden uten et skikkelig snøproduksjonsanlegg er krevende. Vi har erkjent at det må omfattende investeringer til for å sikre videre utvikling av anlegget, noe som vi i Skogn IL ikke kunne stå alene om. Dermed har idéen om Torsbustaden Snøproduksjon (senere Skisenter) blitt utviklet, spesielt gjennom Levanger Kommune. Det ble etablert et interimsstyre som utviklet et planverk for anlegget og etablering av et nytt selskap. Basert på invitasjon fra Interimsstyret for Torsbustaden Skisenter (23.03.20) har styret i hovedlaget, styret i alpintgruppa og styret i skigruppa saksbehandlet og diskutert aktuell aksjepost og aktuelle bidrag fra Skogn IL. Følgende ble besluttet på årsmøtet i Skogn IL 17.06.20:
 • Skogn IL går inn med 30 % eierskap i Torsbustaden Skisenter (kr 150.000)
 • Skogn IL overfører vederlagsfritt følgende til Skisenteret:
  • Alpintanlegg med tilhørende kjøretøy, anlegg og bygg
  • Hoppbakker med bygg og utstyr
  • Lundsbustaden Skistadion med lysløype, startbod og varmebod
 • Skogn IL (ski) vil inntil videre beholde følgende:
  • Løypemaskin
  • Snøscooter med hengere/sleder
  • Løypekjøring turløyper
  • Lundsbustadveien
  • P-plass Lundsbustaden
  • Torsbustadhytta
  • Skjøtingstua
Skogn IL (ved styreleder, leder skigruppa, leder alpintgruppa) gjennomførte en enkel vurdering av de verdier som vederlagsfritt ble overført til det nye selskapet, og dette ble stipulert til 2,4 millioner kroner. 22.06.20 ble Torsbustaden Skisenter AS etablert, med følgende eiere: - Skogn IL 30 % - Levanger Kommune 30 % - Skogn og Grønningen Almenning 26 % - SPKL Nessegutten 5 % - Frol IL 4 % - Aasguten IL 3 % - Ekne IL 1 % - Markabygda IL 1 % Styret i Torsbustaden Skisenter: - Trond Hustad, styreleder - Erlend Malum, nestleder - Dagfinn Valstad, styremedlem - Johan Petter Skogseth, styremedlem - Jenny Marie Langåssve, styremedlem - Gunnar Pettersen, styremedlem - Ina Kollerud Pedersen, varamedlem - Ann Helen Sørmo, varamedlem Nå i juli/august jobber styret i Skisenteret med befaringer med aktuelle entreprenører, anbudsinnhenting, gjennomgang av tilbud og kontraktsarbeid. Og det er et ønske og forventning om at anleggsarbeidet starter i månedsskiftet august/september og at man kan starte snøproduksjon i desember måned. Med disse endringene er Skogn IL ikke ene-eier av Torsbustaden, men som medeier i selskapet Torsbustaden Skisenter. Dette medfører noen endringer for oss ved at vi ikke har ansvaret for å drifte og vedlikeholde alpinanlegg, hoppbakke og lysløype. Skogn IL vil fortsatt bidra aktivt på dugnader i anlegget, men altså ikke ha ansvaret. I tillegg åpner dette muligheten for idrettslaget å ha økt fokus på sportslig aktivitet ettersom det blir mindre fokus på drift og vedlikehold på anlegg og bygninger. Vi gleder oss til videre utvikling av Torsbustaden Skisenter i samarbeid med de andre eierne av selskapet. Stig H. Søraker Styreleder