Uteområdet på Skogn barne- og ungdomsskole er snart ferdig oppgradert, etter at dette arbeidet startet opp sommeren 2019. Noe av det siste som gjøres nå, er at det blir lagt farger på uteområdets handball-, basketball- og volleyballbane. Det er første gang dette gjøre i Norge, så det er spennende! Det er først malt et underlag i svart som skal beskytte overlaget, slik at fargen på topp blir slitesterkt. Her er ferdig resultat på volleyball- og basketballbanen ved ungdomsskolen Uteområdet fremstår nå etter hvert som komplett og disse fargene på ballbanene, sammen med resten av uteområdet, fører forhåpentligvis til mer aktivitet både på dagtid og kveldstid i mange år fremover! Selv om dekket skal blir slitesterkt, skal det ikke kjøres eller parkeres over disse dekkene. Som det tidligere er informert om vil det ikke være mulig å kjøre og parkere på skoleområdet som før, eksisterende parkeringsplasser skal benyttes. Bom som ble montert skal være med på å hindre dette, og i tillegg håper vi ferdigmalte asfaltflater som fremstår som et anlegg også bidrar til å hindre dette og ikke blir kjørt over. Ved kjøring vil dekket slites lettere. Ber derfor om at denne informasjon spres videre og respekteres slik at eksisterende p-plasser benyttes og at det ikke kjøres og parkeres over og rundt anleggene. Dette er også et viktig trafikksikkerhetstiltak – det vil være økt aktivitet på uteområdet både kveld og helg. Det er kun lagt til rette for varelevering til Skognhallen og HC-innkjøring. HC-innkjøring til svømmebassenget skal foregå fra Lysakervegen. Dette gjelder også varelevering til Skognhallen ved store arrangement. Øvrig innkjøring og parkering på skoleområdet er ikke tillat.