COVID-19 REGLER I SKOGNHALLEN.
 1. Om du føler deg syk skal du holde deg hjemme ALLTID.
 2. God hoste og håndhygiene skal praktiseres på trening og kamp ALLTID
 3. Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og kamp ALLTID
HUSK AT ALLE SKAL HOLDE 1-METERS REGELEN – TIL ENHVER TID- MED UNNTAK AV SPILLLERE I OPPVARMING, TRENING OG KAMPAKTIVITET.   COVID-19HYGIENETILTAK
 • Alle skal vaske/desinfisere hendene når de ankommer hallen.
 • Alle skal unngå håndhilsing.
 • Host/nys i albuekroken eller i et papir som kastes i søppel påfulgt av håndvask/desinfeksjon av hendene.
 • Alle som ankommer Skognhallen på trening og kamp skal registrere seg med navn og telefonnr. Denne listen skal oppbevares i minimum 10 dager med tanke på smittesporing.
 • Antallet i hallen skal aldri oversige 200 stk på en gang.
 • Alle lag må ha egne vester.
 • Alt av utstyr må desinfiseres etter bruk.
 • Publikum som er på kamp/arrangement, rydder etter seg og SKAL bruke nødutgang i nedre ende som utgang etter endt besøk.
 • Alle flater (stoler, sekretariat, dørhåndtak og andre utsatte plasser desinfiseres mellom hver kamp.)
 • Unngå store ansamlinger i kantine.
 • Gang er ikke et oppholdssted,
 • Siste person ut fra garderobe må gi beskjed til hallvakt, slik at garderobe kan klargjøres til neste lag.
 • Lag får ikke benytte garderobe før de får beskjed fra hallvakt.
VI I STYRET  I SKOGN IL HÅNDBALL SETTER VELDIG STOR PRIS PÅ AT ALLE FØLGER REGLENE SLIK AT VI KAN FORTSETTE HÅNDBALL SESONGEN PÅ EN TRYGG MÅTE.