HALLVAKTSINSTRUKS COVID-19 Vi skal sammen sørge for gode rutiner for å skape et godt og trygt miljø i Skognhallen  
  • Det trengs 9 stk til enhver tid på hallvakt, 3 på kjøkken, 2 i billett, 2 i sekretariat og 2 hallvakt.
  • De som er på kjøkken, har egen instruks henger opp på kjøkkenet.
  • De som er i sekretariat har som oppgave mellom hver kamp å desinfisere stoler til lagene, timeoutkort, bord, pc til LIVE og styreenhet klokke.
  • Lag til og med 16 år skal ikke bytte side mellom omgangene.
  • De i billett skal ha en stykk til billettsalg og en som skal registrere ALLE som går inn i hallen med navn og telefonnr.( denne personen skal sitte i gangen ved ytterdør.) Denne listen skal takes vare på i minimum 10 dager, legges i hylle op vaktmesterkontor til ditt lag.
  • De som er hallvakt har til oppgave å desinfisere kontaktflater, klargjøre og desinfisere garderober mellom hver kamp, tømme søppel, passe på at folk overholder reglene. ( Hallvakt skal gå med gul vest)
  • Besøkende skal benytte nødutgang i nedre ende som utgang, dette for å unngå at folk møtes i ytterdør, samt ansamling i gang.
  • Alle stoler som settes ut ved ankomst, skal settes ut med 1 meters avstand, dette gjelder også stolene til lagene (settes annenhver fram og bak.) (Sikksakk)