COVID-19 REGLER KJØKKEN
  • ALLE som skal være på kjøkken skal være friske og uten symptomer på luftveisinfeksjoner.
  • Det skal være minimum tre stykker på kjøkkenet. To stk skal betjene matservering, og en fast person skal betjene kasse og ta imot betaling.
  • De som skal være på kjøkkenet skal være over 18 år, og ingen andre har lov til å oppholde seg på kjøkkenet.
  • Det skal til enhver tid brukes hansker, og desinfisering av flater og utstyr mellom hver gang det byttes personell på kjøkkenet.
  • Bord og stoler på kantine desinfiseres jevnlig.
  • Alt av mat og drikke skal betjenes av kjøkkenpersonell, det er ikke tillat med selvbetjening.
  • Holde et øye med at kunder holder avstand til hverandre.