Skogn IL har startet opp et prosjekt som skal kartlegge hva de skal gjøre for å få opp rekrutteringen og hindre frafall. Snart sendes det ut en spørreundersøkelse som hele bygda oppfordres til å svare på.

Skogn Idrettslag har mange stolte tradisjoner. De er et av Norges mestvinnende håndballag, har to verdensmestre på ski og var for et tid tilbake det største idrettslaget i Nord-Trøndelag Idrettskrets.

Klubben hadde da 1.500 medlemmer, men har – som i likhet med mange andre lag og foreninger – opplevd et frafall de siste årene.

På grunn av et nytt registreringssystem er det vanskelig å anslå hvor mange som har falt fra, men tallet er nå 500 medlemmer i ei bygd som har rundt 2.000 innbyggere.

– Det er nok mange som holder på med uorganisert aktivitet, men vi kunne gjerne ha tenkt oss at de var med i den organiserte idretten også. Skogn IL er en viktig samfunnsaktør for bygda, og vi vet at det er viktig å legge til rette for fysisk aktivitet. Vi ser at hvis barna holder seg aktive til de er 20 år så har de med seg den interessen resten av livet. De får vi tilbake som trener og lagledere, samt at de påvirker sine barn til å begynne med fysisk aktivitet. Målet er ikke å få fram landslagsutøvere, men at flest mulig skal kunne bruke de gode anleggene vi nå har – samt holde på med flere idretter og bygge sosiale relasjoner i trygge rammer, sier styreleder Stig Søraker.

Sliter med å stille lag

For fire år siden var Søraker styremedlem i Nord-Trøndelag Idrettskrets, hvor han hadde ansvar for en gruppe som skulle se på frafall i ungdomsidretten. Her ble det gjort en grundig jobb, der utvalget kom fram til et dokument som fikk navnet «Slik vil vi ha ungdomsidretten i Nord-Trøndelag».

Erfaringene fra rekrutteringsarbeidet tok Søraker med seg inn til Skogn IL da han ble styreleder der for noen år siden. På slutten av 2019 startet styret arbeidet med å se på hvordan rekrutteringen i idrettslaget er, og man så tidlig at her måtte noe gjøres.

I fotballgruppa sliter man med å stille lag i flere årsklasser – det samme gjelder i håndball. I langrenn og friidrett er det svært få ungdommer som konkurrerer. I hopp og kombinert er det også svært få utøvere. I sykkelgruppa er det imidlertid svært mange aktive, men det er hovedsaklig godt voksne menn. Styrkeløft har jevnt antall med voksne utøvere. Allidrett opplever imidlertid nå i høst en økning i antall deltakende barn. Alpint har pr i dag ingen aktive utøvere i idrettslaget, men det er svært mange barn/unge som benytter anlegget i Torsbustaden i uorganisert aktivitet.

Tre punkter

På høsten 2019 sendte styret ut et mandat til en nyetablert gruppe som skal ha fokus på rekruttering. Koronapandemien førte til en liten stopp i arbeidet, men har nå blitt iverksatt for fullt. Det er Tommy Gustad som er leder for utvalget.

– Jeg skal ikke si at det har blitt jobbet for dårlig med rekruttering de siste årene, men vi ser generelt at vi ikke er der vi ønsker å være. Vi håper det arbeidet vi har satt i gang nå skal føre til økt aktivitet i bygda, sier Tommy Gustad.

Og legger til:

– Det er mange ting som fungerer i dag, men vi mangler for mange lag og utøvere. Vi har en for liten base, og det er synd.

Gruppa skal se på følgende punkter, der hovedmålet med prosjektet er å bidra til god folkehelse og sunn aktivitet til barn, unge og voksne i lokalsamfunnet.

  1. Få flere barn og unge til å begynne med aktivitet/idrett
  2. Få flere barn og unge til gjerne å drive med mer enn en idrett
  3. Få flere ungdom og voksne til å fortsette lengre med aktivitet/idrett
FLOTTE ANLEGG: Skogn IL har gode anlegg både på Reemyra, Skognhallen og i Torsbustaden, men antall medlemmer er lavt.
FLOTTE ANLEGG: Skogn IL har gode anlegg både på Reemyra, Skognhallen og i Torsbustaden, men antall medlemmer er lavt. Foto: Johan Arnt Nesgård

Sender ut spørreundersøkelse

Målet er å få til et utkast over konkrete tiltak til sommeren 2021. Og for å se hva som må til for at innbyggerne i Skogn skal drive med idretten igjen, blir det nå i løpet av de neste ukene lagt ut en spørreundersøkelse på idrettslagets Facebook-side som hele bygda oppfordres til å svare på.

Det arbeidsgruppa ønsker å få svar på er hva er det som gjør at Skogn IL ikke har flere medlemmer enn de har, og hvorfor slutter ungdommene så tidlig med idrett? Er det økonomi som er problemet? Hva skal til for at de skal ha et junior- og seniorlag i fotball? Skal det gjøres noe på treningssiden? Mer utdanning av trenere? Hva kan gjøres opp mot skolene, og er det for lite eller for store krav og forventninger?

– Vi håper at dette arbeidet skal føre til at vi blir enig om hvordan vi som idrettsbygd skal være, og hva som skal til for at flere er med, sier Gustad.

– Det er nok først om to til tre år vi får svar på om vi har lyktes med prosjektet. Målet er at vi skal ha lag i alle årsklasser, samt utøvere i alle årsklassene i de individuelle idrettene, sier Stig Søraker.

– For ti år tilbake hadde dere to verdensmestre på ski, og blant annet en solid håndballrekruttering. Hva er årsaken til at dere ikke klarte å dyrke dette bedre?

– Det er det vi skal analysere nå. Hva var det som skjedde? Hvorfor skjedde det? Og hvorfor kom frafallet? Er det kun samfunnsutviklingen som har skylden for frafallet? Hva kan vi som idrettslag gjøre for at barn og unge skal bruke de flotte anleggene våre? Vi skal ikke lete årsaker eller feil, men vi skal finne ut hva som må til for at ungene skal gå og hoppe på ski, utøve friidrett, spille fotball og håndball, sier styrelederen i Skogn IL.