Skogn IL har vært viden kjent for sin gode dugnadsånd – for eksempel bygging/drift av Torsbustaden, Reemyra og Skognhallen. I tillegg gjennomføring av mange store idrettsarrangement. Noen sier at dugnadsånden er borte i dagens samfunn, noe som vi i Skogn IL kan motbevise. Skogn IL er avhengig av frivilligheten og dugnadsånden for at vi skal kunne legge til rette for at barn, ungdom og voksne kan få utøve organisert idrett og uorganisert aktivitet. Vi i styret i Skogn IL ønsker å takke dere alle for innsatsen dere legger ned i hverdagen. Ingen nevnt – ingen glemt! Dugnad er artig og sosialt, i tillegg skaper man nye bekjentskaper i bygda. Samtidig ønsker vi gjerne flere hender og hoder for å drifte idrettslaget i framtiden, både i formelle verv eller til bistand på dugnader. Ta gjerne kontakt med styret i hovedlaget eller i gruppene hvis du har lyst og energi til å bidra. Her er noen bilder fra ulike dugnader denne sommeren og høsten. [caption id="attachment_60569" align="alignnone" width="376"] Skog- og krattrydding i Torsbustaden[/caption] [caption id="attachment_60570" align="alignnone" width="572"] Tre- og krattrydding på Reemyra[/caption] [caption id="attachment_60571" align="alignnone" width="419"] Vasking av Skjøtingstua[/caption] [caption id="attachment_60572" align="alignnone" width="468"] Maling av nytt klubbhus[/caption] [caption id="attachment_60573" align="alignnone" width="468"] Montering av Skogn-logoen på nytt klubbhus[/caption] [caption id="attachment_60574" align="alignnone" width="346"] Vasking i Skognhallen[/caption] Definisjon av dugnad (Wikipedia): Dugnad er et felles utført og ulønnet og frivillig arbeid av betydning for fellesskapet eller en enkeltperson. Dugnader utføres vanligvis i et lokalsamfunn, (for eksempel vårrydding i et borettslag, oppføring av en låve, et båtstø, en kai eller en lekeplass), som nabohjelp i forskjellige situasjoner, men noen ganger også på regionalt eller nasjonalt plan. Sannsynligvis lever dugnadskulturen videre så lenge deltakerne profiterer mer fra fellesproduktet og interaksjonene de skaper enn de investerer av arbeidskraft. Ordet stammer fra norrønt dugnaðr «hjelp, god gjerning, kraft». Stig Søraker Styreleder