Trang familieøkonomi kan gjøre det vanskelig å betale for barnas fritidsaktiviteter. Derfor har Levanger kommune innført Frititidskortet. Dette gjelder for barn mellom 6 og 18 år. Trenger din familie støtte slik at barna kan delta i fritidsaktiviteter? Ta kontakt med servicekontoret@levanger.kommune.no  74 05 25 00 for å få tilsendt info om hvordan dere kan ta i bruk Fritidskortet. PS! Husk at BUA Levanger låner ut utstyr til sport og fritid GRATIS. https://levanger.kommune.no/Nyheter/Siste-nyheter/Fritidskort-for-barn-og-ungdom/?fbclid=IwAR0QVRim8SiTqmyFBBmWgIzZ5SiT8ydVYj9ivihJMRALxXXSr-d-5o5f2jc