Vi starter opp med basseng tirsdager og onsdager for alle barn 0-10 år med foresatt etter høstferien. Påmelding i SPOND (søl gruppekode EKAF). Meld dere inn i Facebook-gruppa til Skogn allidrett for mer info!