Dette brevet er sendt til samtlige i kommunestyret i Levanger: Vi i Skogn IL er veldig bekymret for å miste muligheten til å benytte oss av tilbudet i Skogn Svømmehall. Bassenget benyttes aktivt av idrettslaget to ettermiddager i uka, organisert gjennom Skogn IL Allidrett, hvor det legges til rette for et lavterskeltilbud for barnefamilier med barn fra 0-10 år. Dette er et lett tilgjengelig tilbud som både gir barna god vanntilvenning og sosialt fellesskap i trygge rammer til en rimelig pris. Skogn IL Allidrett sponser deler av tilbudet, gjennom eksterne søknadsmidler og Lokale aktivitetsmidler, noe som gjør at flere barn får muligheten til å delta også ved svak familieøkonomi. Utover Skogn IL sin egen aktivitet i bassenget, ser vi hvor viktig det er for lokalsamfunnet og en bygd i vekst. Både for svømmeundervisningen sin del, men også for det sosiale, for ungdommene, og muligheten for private å bruke det som arena for sosiale treff, bursdager mm. Vi tror at potensialet for å utvikle Skogn Svømmehall er betydelig, og at det er mulig å generere større aktivitet med et godt tilbud og et nyoppusset basseng.   Med vennlig hilsen Styret i Skogn IL v/styreleder Stig Søraker og leder i Skogn Allidrett Camilla Støre