Vi har fått inn mange svar på spørreundersøkelsen, men ønsker gjerne flere! Jo flere som svarer - jo bedre grunnlag har vi for å kunne jobbe godt med å øke rekruttering til idretter i Skogn IL. Frist for å svare er 15. desember. Tusen takk for at du bidrar!   I forbindelse med rekrutteringsarbeidet vi er i gang med, ønsker vi at flest mulig med tilhørighet til Skogn IL setter av 3-5 minutter og deler sine meninger på 10 spørsmål. Er du aktiv, har barn som er aktive eller har vært aktive, eller om du ønsker å starte med aktivitet. Eneste forutsetning for å svare på denne spørreundersøkelsen er at du er mellom 18 og 100 år, samt kommer fra Skogn og omegn. Personvern er ivaretatt og undersøkelsen er anonym. Lenke til spørreundersøkelsen: https://no.surveymonkey.com/r/L5HL7TB Frist for å svare er 15.desember. På forhånd tusen takk for at du tok deg tid! Hilsen AU rekruttering Skogn IL.