Vi har fått klubbshop på nett. Gratis frakt ut desember.   https://www.klubbnett.no/skogn-il