2020 har vært et merkelig og annerledes år, også for Skogn Idrettslag. Korona-pandemien har bidratt til redusert aktivitet i våre idrettsanlegg, og den organiserte idretten for barn og unge har blitt den store taperen innenfor idretten. Samtidig har kanskje flere benyttet året til å utøve uorganisert aktivitet ved for eksempel mer aktivitet i skog og mark. Mens kanskje andre har blitt mer passive i løpet av året. Året 2020 går trolig inn i vår 114-årige historie som det året der vi har hatt lavest organisert aktivitet, men samtidig ett av årene det har skjedd mest endringer på bygg- og anleggssiden. På Reemyra har vi bygd et nytt klubbhus i tillegg til å fjerne gamle klubbhus og rydde anleggets ytre områder for skog og kratt. Lenger opp i den vakre Skogn-bygda, oppi Torsbustaden og Lundsbustaden, har det skjedd et eierbytte. Vi har vederlagsfritt overført våre verdier (kjøretøy, bygg, anlegg) tilknyttet alpint, langrenn og hopp til Torsbustaden Skisenter AS (der vi har en eierandel på 30 %). Skogn IL vil imidlertid beholde Torsbustadhytta, Skjøtingstuggu, tråkkemaskin og snøscooter for turløypekjøring i tillegg til Lundsbustadveien og P-plassen ved Lundsbustaden. Videreutviklingen av Torsbustaden Skisenter AS pågår i skrivende stund for fullt. Det bygges et omfattende snøproduksjonsanlegg som vil legge forholdende til rette for aktivitet og lek i mange år framover. Og det bygges ei kort langrennsløype nede ved hoppanlegget. Torsbustaden kommer til å bli et samlingspunkt for regionen. Og vi i Skogn IL vil være sentrale i utviklingen og driftingen av anlegget sammen med de øvrige eierne (Levanger Kommune, Skogn/Grønningen Almenning og naboklubbene Ekne, Nessegutten, Markabygda, Aasguten og Frol) Med bakgrunn av det som har skjedd i 2020, er vi i Skogn IL ekstra motivert til å møte 2021 og årene framover, både for å benytte de flotte anleggene vi har og øke den fysiske aktiviteten igjen. Et frafall fra organisert idrett og mindre fysisk aktivitet generelt er en generell utfordring i hele nasjonen og en samfunnsutfordring som vi i Skogn IL ønsker å bidra til å snu utviklingen på. Aktuelle utfordringer og delmål vil være:
  1. Få flere barn og unge til å begynne med aktivitet/idrett
  2. Få flere barn og unge til gjerne å drive med mer enn en idrett
  3. Få flere ungdom og voksne til å fortsette lengre med aktivitet/idrett
Idrettslaget (arbeidsutvalget og særidrettene/gruppene) har startet et arbeid for å utvikle en strategi og plan for hvordan vi skal lykkes med å øke den fysiske aktiviteten i lokalsamfunnet. Arbeidsgruppa for økt rekruttering og redusert frafall fra organisert aktivitet har sendt ut ei spørreundersøkelse som 248 av våre medlemmer har svart på. Denne undersøkelsen blir et viktig underlag for hvilke tiltak vi kommer til å iverksette i 2021 og framover. Frivillig arbeid i Skogn IL gir dobbel glede – både for den som er frivillig og den som nyter godt av aktivitetene i idrettslaget. En ekstra stor takk til alle frivillige som gjør bygda vår bedre å bo i. Skogn IL er svært interessert i flere frivillige, både til formelle verv i styre og stell, men også til støtte og bistand til enkeltoppgaver i alle gruppene og særidrettene. Nå er det snart jul, og vi i styret i idrettslaget ønsker dere alle ei riktig god jul! Ta vare på hverandre og de gode stundene. Og så møtes vi på nyåret igjen med nyladede batterier og stort pågangsmot. For styret Stig Søraker Styreleder Skogn IL