Hei, med ønske om et godt nytt år. Det nye året starter imidlertid ikke så godt, med negativ utvikling av korona (i tillegg til håndtering av raset i Gjerdum). Vi i Skogn IL kan og skal bidra til å redusere smittefaren. Med bakgrunn i myndighetenes føringer i dag (søndag 3. januar), har styret besluttet å stanse alle organiserte innendørs fellestreninger (eks håndball, friidrett, allidrett, sykkel). Heller ingen utendørs fotballtreninger skal gjennomføres. Skigruppa skal mandag 4. januar ha dialog med kommuneoverlegen for å avklare føringer med hensyn til treninger og konkurranser. Det utøves pr i dag ikke toppidrett i idrettslaget, derfor ingen unntak fra føringene. Vi avlyser/utsetter i tillegg aktuelle møter i idrettslagets regi. Disse beslutningene gjelder i første omgang fram til 18. januar. For styret i Skogn IL Stig Søraker Styreleder