Årsmøte Skogn il håndball Dato: 10.03.21 kl: 18.00 Sted: Skognhallen
 1. Saksliste:
 2. Velkommen og medlemskontroll
 3. Godkjenning av innkalling
 4. Velge dirigent
 5. Velge referent
 6. Velge to til å underskrive protokoll
 7. Behandle håndballavdelingens årsberetning
 8. Behandle håndballavdelingens regnskap
 9. Behandle innmeldte forslag og saker
 10. Fastsette treningsavgift
 11. Vedta budsjett
 12. Foreta valg av styremedlemmer
 • Leder 1 år
 • Nestleder 2 år
 • Kjøkkenansvalig 2 år
 • Marked og arrangementansvalig 2 år
 • Kasserer 2 år
 • Sekretær 2 år
 • Styremedlemmer 2 år
Mvh Styret