Hovedlaget i Skogn IL kaller inn til årsmøte: Onsdag 19.05.21 klokka 18:00 Sted: Skogn Folkehøgskole Sakliste:
 1. Godkjenne de stemmeberettigede
 2. Velge dirigent
 3. Velge protokollfører
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne innkallingen
 6. Godkjenne saklisten
 7. Godkjenne forretningsorden
 8. Behandle årsberetninger
 9. Behandle regnskap inkl revisorberetning
 10. Kontrollutvalgets beretning
 11. Vedta budsjett
 12. Fastsette medlemskontingent
 13. Behandle forslag og saker
 14. Behandle organisasjonsplan
 15. Innsatspokal <17 år og >17 år
 16. Æresmedlemskap
 17. Valg
Valg:
 • Styreleder (på valg – 1 år)
 • Nestleder (på valg – 2 år)
 • Kasserer (ikke på valg)
 • Sekretær (på valg – 2 år)
 • Styremedlem 1 (på valg – 2 år)
 • Styremedlem 2 (ikke på valg)
 • Gruppeledere (på valg – 1 år)
 • Kontrollutvalg
 • Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett (evt gi styret fullmakt til å oppnevne representantene)
 • Valgkomité