Styret innkaller herved til årsmøte i Skogn IL. Årsmøte avholdes 19. Mai 2021 kl. 18.00 - 21.00 på Skogn Folkehøgskole. Dersom noen utenfor styret ønsker årsmøtedokumenter digitalt før årsmøte, kan du henvende deg til Grethe.Johansen@helse-nordtrondelag.no Ved spørsmål som gjelder årsmøte, kan spørsmål rettes til Ann Helen Sørmo (tlf. 9170 9170 eller annhelen75@icloud.com). Velkommen til årsmøte!   Mvh. Styret