Vi har i løpet av den siste uken gjennomført dugnader på Reemyra. Det har blitt samlet og renset granulat, plukket søppel, og snekret gjerde på snølomma. Styret i fotballavdelingen vil gi en stor takk til de som bidro i dugnadene. Klapp dere selv på skuldra – dere gjorde en flott jobb! For styret Silje Aabakken