Sportsplanen til fotballgruppa er ferdig, de som ønsker kan lese den her:   https://skogn-il.no/sportslig-plan/?avdeling=fotball