Vi i Skogn il håndball har veldig lyst til å få i gang damelag på Skogn. Så damer kom igjen å ta kontakt med oss om dere har lyst til å spille håndball. Treninger er tirsdager kl 19.00-20.30. Det er bare å møte opp, alle er velkommen! Vi er påmeldt i 4 div med SKOFO elever og lokale spillere og 5 div.