Jan Skevik og Trond Hustad er vinnere av Levanger idrettsråds ildsjelpris for 2021! Jan og Trond har vært tusenvis av timer i Torsbustaden i flere tiår - onsdag mottok de ildsjelprisen. De siste årene har Trøndelag Idrettskrets arrangert idrettens hederskveld, der idrettsrådene i samtlige trønderske kommuner peker ut sin ildsjel som skal få sin hyllest. Levanger Idrettsråd har pekt ut årets vinnere - det etter å ha snakket med de ulike klubbene i kommunen - og i år ble valget enkelt. Jan Skevik og Trond Hustad får prisen som årets ildsjeler i Levanger. Onsdag kveld ble det offentliggjort med taler, blomster og kake i Torsbustaden. Dermed skal duoen til Idrettens Hederskveld som arrangeres 5. november. – Denne prisen er så til de grader fortjent, sier Olav Martin Indgaard, leder i Levanger idrettsråd. – Jeg er veldig ydmyk for at jeg får denne prisen. Det var veldig uventet, sier Trond Hustad. – Dette var uventet. Og jeg må si det er litt spesielt at to karer fra Sprova får prisen av Levanger, smiler Jan Skevik. 35 år med dugnader i Torsbustaden Men prisen er absolutt fortjent. Duoen har nesten gått i tospann med hverandre i alle år. De flyttet etter hvert fra Sprova til Levanger, og i nærmere 35 år har duoen lagt ned utallige timer i Torsbustaden. Bare i fjor la Skevik ned 700 dugnadstimer. Ordfører Anita Ravlo Sand var på plass onsdag kveld for å hylle ildsjelene. – Jan, du er en virkelig ildsjel innen hopp- og kombinertsporten. Du har levert gode resultater i bakken, men det er ikke minst gjennom ditt engasjement og utrettelig arbeid med å utvikle og vedlikeholde hoppanlegget i Torsbustaden at du har satt store spor etter deg. At Torsbustaden nå fremstår som en av landets beste utviklingsarenaer for rekruttering til hopp- og kombinertsporten kan i stor grad tilskrives din innsats. Du fortjener absolutt denne prisen, sa ordføreren til Skevik. – Trond, du er de siste årene gjort en enrom jobb som styreleder og frem til i sommer daglig leder i Torsbustaden Skisenter. Du beskrives som energisk og tydelig, og med god og nyttig fagkunnskap. Du har hatt mange administrative arbeidstimer som styreleder, men ikke minst utallige timer i anlegget, for å få til utbyggingen av snøproduksjonsanlegget. Det er med en stor glede jeg kan få overrekke blomster på vegne av kommunen som takk for den formidable innsatsen dere har gjort for innbyggerne i Levanger og for folkehelsa over flere ti år. Jeg ser fram til å få delta sammen med dere under Idrettens Hederskveld, sa Sand. – Hva betyr det å ha slike ildsjeler som Jan og Trond? – Det har alt å si. Alle lag og foreninger er helt avhengig av ildsjeler og frivillige som bidrar på denne måten, men Jan og Trond er jo helt eksepsjonell. De gjør alt utover det man kan forvente. Vi trenger absolutt slike drivkrefter og er veldig glad for at vi har slike folk i Levanger, sier Sand. Indgaard legger så til: – Idretten baserer seg på ildsjeler, men noen gjør mer enn hva man forventer. Spesielt små idretter lever i dag på grunn av ildsjeler, og uten dem dør idretten. Hoppmiljøet er nok et bevis på at det er viktig å ha noen som står på - for bakkene gjør seg ikke selv, sier Indgaard. Oppvokst med dugnad Hustad og Skevik har gått i tospann siden de var to små gutter. Dugnadsånden har de hatt med seg fra ung alder. – Vi var med våre foreldre på dugnad da vi var 7-8 år gamle. Vi har bygd hoppbakker, fotballbaner og danseplatter og den arven tror jeg er viktig for den oppvoksende generasjonen. Ved å delta på dugnad som unge så lærer man seg hva som må til for at noe skal bli – til, sier Hustad. – Vi legger ikke ned alle disse timene for at vi må, men fordi vi synes det er gøy, sier Jan Skevik. – Hvordan er det å dele prisen med hverandre? – Det synes jeg er kjempehyggelig, sier Hustad. Og legger til. – Det at noen tenker på oss og vil gi oss en slik pris setter vi veldig stor pris på. Det gir en inspirasjon å vite at noen har lagt merke til at noe har blitt gjort. Det er kanskje ikke alle som synes alt har vært like bra, men det er i hvert fall gjort. Så tenker jeg at det er ikke for ingenting at jeg og Jan har hatt anledning til å legge ned de timene i Torsbustaden. Dette har vi kunne gjort fordi vi har hatt koner som har latt oss gjøre det og som har vært interessert i det vi har holdt på med. Uten dem hadde vi ikke klart dette. Blomsten jeg fikk nå skal jeg overrekke til fruen i kveld. Uten hennes støtte hadde jeg ikke holdt på, sier Trond Hustad. Han legger så til at han ønsker å dele prisen med alle de som har bidratt i Torsbustaden gjennom alle år. Idrettslaget takket Også styret i Skogn IL takket Hustad og Skevik onsdag kveld. – Dere har gjort en formidabel innsats og skal ha mye av æren for den aktiviteten som er i anlegget i dag. Bakkene er stort sett preppet til vi kommer og dere sier alltid ja hvis noe må gjøres. Blant ungene har dere også en stor stjerne, sa Tine Ringstad, leder Skogn IL hopp. – Dere har vært to kontinuitetsbærere som har lagt ned en enorm innsats for idrettslaget. Som idrettslag er man avhengig av at noen bidrar og legger ned energi for klubben - det både til å drifte anleggene, men også vedlikehold. Den rekrutteringen vi har sett i Torsbustaden de siste årene skal dere ha en stor del av æren for, sa blant annet Stig Søraker.   Tusen takk til Emil Ringstad / iLevanger for lån av bilde og tekst.