Gunnar Brenne, æresmedlem i Skogn Idrettslag, døde 21. desember - 92 år gammel. Én av Skogn ILs bautaer og mest sentrale administratorer gjennom historien har lagt ned sin vandrestav. Gunnar Brenne spilte både fotball og håndball for Skogn IL rett etter krigen. Etter noen år «utabøgdes», flyttet Gunnar med familien fra Verdal til Skogn i 1966. Da ble Gunnar raskt innlemmet i Skogn IL igjen og har etter det bekledd de fleste roller i idrettslaget. For å nevne noen av vervene: - Leder i fotballgruppa 1966-1968 - Nestleder og sekretær i hovedlaget 1969-1971 - Leder i hovedlaget 1971-1974 - Leder i Inntrøndelag Håndballkrets 1972-1974 - Leder i håndballgruppa 1975-1985 - Leder av håndballgruppas Expo-messe i Skognhallen Gunnar Brenne ble i 1981 utnevnt til æresmedlem i Skogn IL. Det har vært håndballen som har ligget Gunnar nærmest. Og spesielt i den siste storhetsperioden for Skogns håndballjenter, var Gunnar den sentrale idrettsadministratoren.Barna Odd Arild, Eli og Geir Ove har alle arvet fars interesser for idrett generelt og håndballsporten spesielt (i tillegg til fotball og friidrett). Gunnar har i de siste 35 årene vært regnskapsfører for Skogn IL. Helt til det siste har han deltatt på både årsmøter og styremøter med hovedlaget. Denne oppgaven utførte Gunnar til alles tilfredshet, selv om han hadde passert 90 år. Interesse for og nøyaktighet med tall har alltid vært én av Gunnars styrker. For fire år siden døde kona Gerd. Dette var for Gunnar et stort savn, men han har holdt seg aktiv med å jobbe i butikken for sønnen Odd Arild, regnskapsføring for idrettslaget samt oppfølging av sin store og nære familie. I tillegg fulgte Gunnar godt med på god idrett på TV-skjermen. Gunnar hadde godt utviklede sosiale antenner, han så alle, var en rolig kar med gode evner til å lytte, samtidig som han hadde en lun humor. Alle disse egenskapene hadde Gunnar god bruk for både innenfor idretten, som familiemann og i sosiale lag med venner. Vi lyser fred over Gunnars gode minne.   For Skogn IL Stig Søraker Styreleder.