Styret i hovedlaget og alpintgruppa i Skogn IL har i vinter besluttet å gi nytt utstyr og nye attraksjoner til en verdi av kr 600.000 til Torsbustaden Skisenter AS. Dette er utstyr som skal bidra til økt aktivitet, lek og glede i anlegget – blant annet rails, slalåmporter, startbod, tidtakerutstyr etc. Flere rails er nylig innkjøpt og montert i anlegget, mens mer utstyr vil bli innkjøpt over en toårsperiode. Dugnadsgruppa jobber utrettelig med videreutvikling av anlegget med blant annet rails og big-jumps. Når alt utstyr er montert, vil Torsbustaden Skisenter overta også denne delen av anlegget fra Skogn IL. Alpintgruppa i Skogn IL vil framover organisere veiledning og treninger (dvs sportslig aktivitet), mens Torsbustaden Skisenter vil stå ansvarlig for drift og vedlikehold av anlegget. Med denne ansvarsdelingen er det nå altså besluttet å bistå med økonomiske midler fra alpintgruppas egenkapital til videreutvikling av anlegget for å skape ytterligere aktivitet.   Litt historikk: I juni 2020 ble Torsbustaden Skisenter AS stiftet, med Skogn IL som én av eierne. Vi eide tidligere 100% av anlegget i Torsbustaden. For å sikre videre drift av anlegget etter flere år med snøfattige vintre, var det nødvendig å foreta store investeringer blant annet i snøproduksjonsanlegg. Det ble kartlagt et behov på 25 million kroner for å videreutvikle anlegget, noe som Skogn IL ikke kunne stå alene om. Torsbustaden Skisenter AS ble så stiftet med følgende eiere (aksjeandel i parentes): Markabygda IL (1%), Ekne IL (1%), Aasguten IL (3%), Frol IL (4%), Nessegutten SK (5%), Skogn Grønningen Almenning (26%), Levanger Kommune (30%) og Skogn IL (30%). Skogn IL gikk dermed inn med kr 150.000 i aksjekapital (100.000 fra alpint og 50.000 fra hovedlaget). Vi beholdt både Torsbustadhytta, Skjøtingstua, Lundsbustadveien, P-plassen på Lundsbustaden og løypekjøringen til Skjøtingstua. Vi overførte imidlertid alpinanlegget, skileikanlegget, akebakker, hoppanlegg og lysløypa på Lundsbustaden, i tillegg til tilhørende bygninger og kjøretøy. Skogn IL overførte med dette vederlagsfritt anlegg og utstyr for en verdi på ca 2,4 million kroner.