Arne Flovik, æresmedlem i Skogn Idrettslag, døde 27. mai – 90 år gammel.  

Arne har hatt en lang administrativ karriere i laget, spesielt som pådriver av utviklingen av anleggene i Torsbustaden og på Reemyra.

Da Arne Flovik kom til Skogn som lærer i 1960, sto idrettslaget foran en rekke store oppgaver: Anleggene på Reemyra skulle bygges ut med gress- og løpebane, samt et klubbhus, redskapsbu, flomlys og ny lysløype. I Torsbustaden skulle den gamle skihytta bygges ut, skog skulle ryddes og etter hvert skulle en ny lysløype, nye hoppbakker og et alpinanlegg komme til. Arne var den som søkte om tippemidler for alle disse utbyggingene. 

 

Arne var også en periode formann i fotballgruppa og oppmann for seniorlaget. I tillegg til å være sentral i arrangementsstaben i Levanger Melodi Grand Prix på 1970-tallet. 

Vi minnes Arne som en engasjert person med sterk faglig, teoretisk og praktisk anleggs- og byggteknisk kompetanse, med et stort hjerte for Skogn IL. Med sin ro og lune humor, skapte han en trygghet i en dugnadsgjeng som periodevis kunne være hektisk og stresset.  

På bakgrunn av sitt store engasjement og dugnadsånd for Skogn IL ble Arne Flovik i 1986 hedret som æresmedlem.  

Vi lyser fred over Arnes gode minne.  

For Skogn IL
v/ Styret.