Minneord Jostein Aarnseth

Jostein Aarnseth, æresmedlem i Skogn Idrettslag, døde 10. april - 92 år gammel.

Jostein har hatt en svært lang karriere i laget - både aktivt og administrativt.
Som aktiv var Jostein en habil fotballspiller og fikk to kretsmesterskap med 16 års mellomrom. Han spilte også oldboysfotball i godt voksen alder, i tillegg til å være formann i fotballgruppa i flere år.

Jostein kom med i hovedstyret i 1952 og var nestleder fra 1956 til 1959. Han kom så på nytt med i styret - 35 år senere - og var styreleder i idrettslaget fra 1994 til 1998. I hans tid som leder var det Torsbustadområdet som hadde høyeste prioritet. Hovedlaget sto som byggherre for det nye Lundsbustaden skistadion og for en kraftig opprustning av vegen opp til stadion. Likevel var det nok overtakinga av alpinanlegget som var den store saken for idrettslaget i den tiden. Dette var et dristig og krevende prosjekt som Jostein Aarnseth sto fadder for. Han var gruppeleder og daglig leder for alpinanlegget fra starten av og i sju år fremover - i motgang og i medgang. Jostein var også i sine siste leveår svært opptatt av alpinanleggets utvikling og framtid, og var således svært fornøyd da snøproduksjonsanlegget nylig ble besluttet og igangsatt.

Vi minnes Jostein som en tydelig og engasjert leder og administrator, med et stort hjerte for Skogn IL.

Vi lyser fred over Josteins gode minne.

 

For Skogn IL
Stig Søraker
Styreleder

Tilbake