Løpetur ute først for den som vil, kl 18.00.

Velkommen.