Årsmøtet i fotballgruppa blir tirsdag 28.02.23 på klubbhuset på Reemyra.
Vedlagt ligger sakliste. Vel møtt!