I år har det vært tungt å  få ungdommene til å dømme kamper på Reemyra. Sturla Stensaas har gjort en enestående jobb og fått brikkene på plass denne sesongen. Men når flere av dommerne etter hvert trekker seg kan det bli en utfordring. En stor takk til dere som har stilt opp! Vi er avhengig av dere, og dere gjør en god jobb! Å være dommer kan være en nokså utakknemlig jobb. Dere som er trenere må være flinke til å backe opp istedenfor å komme med negative kommentarer - de fleste er faktisk under opplæring. Ved å få ros og positive tilbakemeldinger vil de greie å prestere og faktisk gjøre en god jobb. Føler de selv at de gjør en dårlig jobb og samtidig får kritikk blir de bare mer usikker og gjør enda flere feil. Skal vi beholde dommerne på Skogn må ungdommene synes det er artig og kunne glede seg til å dømme kamp, istedenfor å grue seg. TA VARE PÅ DOMMERNE VÅRE!