De siste dagene har vi jobbet med å sette i drift ny snøkanon. Prosjektet er støttet med tippemidler. Sammen med en representant fra svenske Snowtek har vi gjort store utbedringer på rørnettet, installert nye ventiler og vi arbeider også med å fjernstyre en ventil som vi nå må klatre flere hundre meter for å komme til. Den nye snøkanonen er svært effektiv og kan produsere snø helt ned til - 2 grader. Selvfølgelig er kapasiteten avhengig av temperatur, men ved - 5 grader bør vi kunne produsere over 50 kbm snø i timen. Igangkjøring av kanon og rørledning var vellykket, vi målte 14 - 16 bar ved innløpet til kanonen. Alt trykk generert med fallet fra Langfylltjønna. Det var høyere enn vi våget å håpe på og viser at en snøkanon uten matepumpe var riktig for oss. Med et såpass fall på vannet får vi dermed et meget lavt energiforbruk, med andre ord er vi i stand til å produsere snø til en meget lav kostnad. Aller billigst er selvfølgelig den snøen som kommer av seg selv! Så snart temperaturene går under - 2 grader vil det bli igangsatt snøproduksjon. Dermed er det håp om å få drift i hoppanlegget og vi vil også lage ei kortere løype for langrenn på området om det lar seg gjøre.