Vi har inngått en avtale med Easy Park på innkreving av vei og parkeringsavgift på Lundsbustaden. Det er samme system som benyttes på parkering i Levanger sentrum. Dermed kan du nå betale avgiften med mobiltelefon. Det vil fremdeles være mulig å betale kontant i konvolutt på parkeringsplassen eller kjøpe årskort hos Bunnpris (på Skogn), men på sikt håper vi at de aller fleste vil gå over til å betale med mobiltelefon. Dagsparkering gjelder i 24 timer fra melding sendes Easypark. Årskort gjelder i 365 dager fra melding sendes. Det er satt ut info om hvordan det gjøres og den er gjengitt her: Plakat - APP