Tirsdag 13.januar kl. 18.00 : Åpning av Friluftslivets år 2015 med fakkeltog til Bukkhaugen, med mulig stopp på Langfylltjønna. Til fots. Start fra Lundsbustaden. Bål og kaffe ved Langfylltjønna og på toppen. Salg av fakler på Lundsbustaden.