Skjøtingstua

I skisesongen er hytta åpen for enkel servering lørdag og søndag. I sommerhalvåret kan en gå etter tydelig sti fra Dalaelva og Lavøya. Ellers er det en fin tur både fra Gulldalen, Markabygda og Tomtvasslia.

Hovedhytta er fullt utstyrt for utleie til små grupper (10-12 personer), også for overnatting. Nærmere opplysninger ved henvendelse til Marit Skaufel tlf. 9169570.

Bua er alltid åpen og kan benyttes av alle til en rast og pust i bakken.

Skjotingstua