Styret

Verv Navn Mobil
Leder Marita H. Vaterholm  483 65 589
Nestleder Signe Leirvik
Kasserer Eldbjørn Berg  926 03 895
Styremedlem Jonas Hoksnes
Styremedlem Tommy Vangen
Styremedlem Jan Tore Berg
Styremedlem Roy Martin Malmo