Svømming

Vi er så heldige å ha tilgang på Skogn svømmehall gjennom Skogn idrettsskole. Oppstart her er onsdag 16. oktober, og vår time er fra kl 17-18. Her er det foreldrene selv som har ansvaret for barna, men det vil i tillegg være badevakt tilstede.