Svømming

Idrettsskolen tilbyr aktivitetstime i Skogn svømmebasseng på onsdager fra klokken 17:00-18:00. Miniidrett og Allidrett har felles time med uorganisert vannlek under foreldre/foresattes ansvar. I tillegg er det badevakt tilstede under timen.

Oppstart for sesongen 2018/2019 er onsdag 19. september.