Gutter 14 (2000)

Kontaktpersoner

  • Trener: Greger Pettersen (tlf. 92450765)
  • Trener: Tormod Olsen (tlf. 93458066)
  • Lagleder: Mona Lund Veie (tlf. 91664551)
  • Lagleder: Nina Reitan (tlf. 95924952)

Treningstider

  • Torsdag: klokken 19.00 - 20.30 (Remyra)
  • Søndag: klokken 16:30 - 17:30 (Skognhallen)

Oppslag

Nye treningstider i vinter sammen med Gutter 16:

Torsdag kl 19:00 – 20:30 på Remyre

Søndag 16:30 – 17:30 i Skognhallen

Noe senere vil det bli løpetrening på mandager – Kommer nærmere tilbake til dette senere.

 

Videre vil info komme via ny gruppe for laget på facebook